I våra verksamhetsberättelser kan ni se vad vi gjort under tidigare verksamhetsår
och i verksamhetsplanen vad som planerats framöver…(den senaste finns överst)

Verksamhetsplan 2021 blir antagen på Årsmötet den 21/2

Verksamhetsberättelse 2020 http://attention-sollentunavasby.se/wp-content/uploads/2021/02/Verksamhetsberättelse-2020.pdf

Verksamhetsplan 2020 http://attention-sollentunavasby.se/wp-content/uploads/2021/02/Verksamhetsplan-2020.pdf

Verksamhetsberättelse 2019 http://attention-sollentunavasby.se/wp-content/uploads/2021/02/Verksamhetsberättelse-2019.pdf

Verksamhetsplan 2019 http://attention-sollentunavasby.se/wp-content/uploads/2021/02/Verksamhetsplan-2019.pdf

Verksamhetsberättelse 2018 http://attention-sollentunavasby.se/wp-content/uploads/2021/02/Verksamhetsberättelse-2018.pdf

Verksamhetsplan 2018 http://attention-sollentunavasby.se/wp-content/uploads/2021/02/Verksamhetsplan-2018.pdf

Verksamhetsberättelse 2017 http://attention-sollentunavasby.se/wp-content/uploads/2021/02/Verksamhetsberättelse-2017.pdf

Verksamhetsplan 2017 http://attention-sollentunavasby.se/wp-content/uploads/2021/02/Verksamhetsplan-2017.pdf

Verksamhetsberättelse 2016 http://attention-sollentunavasby.se/wp-content/uploads/2021/02/Verksamhetsberättelse-2016.pdf

Verksamhetsplan 2016 http://attention-sollentunavasby.se/wp-content/uploads/2021/02/Verksamhetsplan-2016.pdf

Verksamhetsberättelse 2015 http://attention-sollentunavasby.se/wp-content/uploads/2021/02/Verksamhetsberättelse-2015.pdf

Verksamhetsplan 2015 http://attention-sollentunavasby.se/wp-content/uploads/2021/02/Verksamhetsplan-2015.pdf

Verksamhetsberättelse 2014 http://attention-sollentunavasby.se/wp-content/uploads/2021/02/Verksamhetsberättelse-2014.pdf

Verksamhetsplan 2014 http://attention-sollentunavasby.se/wp-content/uploads/2021/02/Verksamhetsplan-2014.pdf

Verksamhetsberättelse 2013 http://attention-sollentunavasby.se/wp-content/uploads/2021/02/Verksamhetsberättelse-2013.pdf

Verksamhetsplan 2013 http://attention-sollentunavasby.se/wp- content/uploads/2021/02/Verksamhetsplan-2013.pdf

Verksamhetsberättelse 2012 http://attention-sollentunavasby.se/wp-content/uploads/2021/02/Verksamhetsberättelse-2012.pdf