Studie- och samtalsgrupp för föräldrar i Täby

…i samarbete mellan Attention Roslagen, Attention Sollentuna & anhörigkonsulenten i Täby kommun. Vi inbjuder till en samtals- och studiegrupp för föräldrar till barn/ungdomar med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) såsom Aspergers syndrom och ADHD. Det är ett tillfälle att träffa andra i … Read More