Ordförande

Jonna Svensson

Vice Ordförande

Lillemor Holmgren

Sekreterare

Anna Markström

Kassör

Eva Eggeby

Ledamöter

Veronica Liedberg