Ordförande

Jonna Svensson

Vice Ordförande

Lillemor Holmgren

Sekreterare

rullande

Kassör

Eva Eggeby

Ledamöter

Anneli Andersson Shasimzadeh

Veronica Liedberg