En dag för närstående!

En dag för närstående! Välkomna mor- och farföräldrar, fastrar, mostrar och andra som har någon i er närhet med diagnos till en temadag för närstående. Dagen kommer att handla om NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom ADHD/ ADD, Aspergers syndrom och Autism/ASD. … Read More

1 2 3 4 5 6 7 16