Studie- och samtalsgrupp för föräldrar i Täby

…i samarbete mellan Attention Roslagen, Attention Sollentuna & anhörigkonsulenten i Täby kommun. Vi inbjuder till en samtals- och studiegrupp för föräldrar till barn/ungdomar med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) såsom Aspergers syndrom och ADHD. Det är ett tillfälle att träffa andra i … Read More

Inbjudan Cafékväll 17 juni och medlemsenkät

inbjudan .. Medlemsen.. Kvällen kommer att ägnas åt idéutbyte och nätverkande runt vilken grupp- eller cirkelverksamhet som vi skulle kunna starta genom vår förening Attention Sollentuna till hösten. Vi är till för er medlemmar! Kom och tyck till! Dag: Måndagen … Read More

1 11 12 13 14 15 16