Något för alla unga vuxna och anhöriga nu på tisdag!

posted in: Föreläsning | 0

Välkommen till Webbinarium om

HOPPET, Vägval unga och Navigator

– för unga som bor i någon av kommunerna

Sollentuna, Upplands Väsby eller Sigtuna.

Vägval unga – Upplands Väsby kommun

Vi ger stöd och vägledning för dig som är mellan 16 och 24 år och som inte går i skolan eller jobbar. Det är inte alltid lätt att veta vad man vill göra. Vägval unga kan vara ett bollplank i funderingar kring nuläge och framtid.

Navigator – Sollentuna kommun

En stödverksamhet för kommunens unga som varken arbetar eller studerar.

På Navigator arbetar ett team som samverkar med flera parter för att kunna erbjuda individanpassade insatser.

HOPPET – mötesplats alla kommuner

Vår målgrupp (16-35år) har behov av samordnat stöd, har eller vill få kontakt med kommunen, Försäkrings-kassan, Arbetsförmedlingen eller vården. HOPPET:s uppgift är att stötta varje person så att hen känner sig redo att börja arbeta eller studera.

Under webbinariet kommer du bland annat få:

  • en kort presentation om varje verksamhet
  • information om hur vi samarbetar med olika kommunala enheter, med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vården
  • veta hur du kommer i kontakt med någon av oss
  • möjlighet att ställa egna frågor

Datum: tisdagen den 25 maj 2021

Tid: kl.18-19.30, kort information följt av en frågestund

Plats: Digitalt på Zoom. Länk skickas innan mötet till de som anmält sig.

Medverkande: Personal på HOPPET, Vägval unga och Navigator

Anmälan: Senast tisdag

25 maj kl. 12.00 på npf@attention-sollentunavasby.se

Inbjudan till webbinarium med Attention