Se hit! Vi förlänger vår svarstid för skolenkäten tom 19 april!

Halloj allihop! Vi förlänger vår svarstid på skolenkät en vecka! Sprid så mycket ni kan!

För många av oss medlemmar, både som anhörig och som barn och ungdom, tar skolan ofta mycket energi.

För att få mer kunskap om hur det faktiskt är för elever med NPF och/eller psykosocial problematik i Sollentuna respektive Upplands Väsby kommun har Attention Sollentuna/Väsby tagit fram två enkäter.

De riktar sig till vuxna med ansvar för barn/ungdom som går i skolan.

Enkäterna består av samma frågor, men för att få fakta att presentera för politiker i respektive kommun har vi delat upp det på två.

Även icke-medlemmar är välkomna att svara, så sprid gärna enkäten vidare.

Vi stänger enkäterna måndag den
19 april, efter påsklovet.

Här nedan kommer länkarna:

Skolenkät Sollentuna
https://sv.surveymonkey.com/r/QNSRCST

Skolenkät Väsby
https://sv.surveymonkey.com/r/LLC3DZC

Tack på förhand!
Tillsammans gör vi skillnad!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen
Attention Sollentuna/Väsby