Vädjan till våra medlemmar

posted in: Uncategorized | 0

Vädjan till våra medlemmar

För att Attention Sollentuna/Väsby ska kunna ordna familjeaktiviteter, bevaka och driva NPF-frågor i Sollentuna och Upplands Väsby, ordna föreläsningar, fokuskvällar och allt annat som vi som förening vill göra så behöver vi medlemmar engagera oss.

Vi är idag drygt 280 medlemmar i vår lokalförening. Av alla oss är vi 4 personer som försöker göra allt vi som förening vill.

Vi i styrelsen vädjar nu till var och en av alla medlemmar att ta några minuter till att fundera på om det går att vara mer delaktig i vår förening.

Förslag på engagemang:
– Föreslå medlemsaktiviteter, föreläsare, ämnen för fokuskvällar eller annat.
– Hjälpa till vid eller driva någon aktivitet, föreläsning, fokuskväll eller annat.
– Vara med när vi har informationsbord vid olika evenemang.
– Hjälpa till med eller driva någon specifik fråga.
– Vara med i styrelsen. Vi saknar representation från Upplands Väsby.
– Vara med i valberedning.
– Administrera hemsidan.

Eller finns det någonting annat som föreningen kan eller behöver göra?

På återseende!
Styrelsen Attention Sollentuna/Väsby