Uppdaterad dagordning till Attention Sollentuna/Väsbys årsmöte

posted in: Uncategorized | 0

Hej alla medlemmar!
Snart är det dags för vår årliga sammankomst!
Alla våra medlemmar är betydelsefulla.
Även du som bara vill komma och lyssna är hjärtligt välkommen!

Tid: söndagen den 29 mars klockan 15.00–18.00
Plats: Attention Sollentuna/Väsbys kontor
Malmvägen 14A 5 tr., Sollentuna
För att komma in i porten, ring 070 579 49 21.

På vårt årsmöte kommer en ny verksamhetsplan att presenteras. Vi kommer även att berätta om vad vi gjort under det gångna verksamhetsåret.

Årsmöteshandlingar, verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan kan beställas via epost senast en vecka innan mötet på: npf@attention-sollentunavasby.se

Inbjudan med dagordning skickades ut med e-post 2020-01-31.

Vi i styrelsen har sedan dess uppdaterat dagordningen till årsmötet och därför skickar vi nu ut den nya.

Vi kommer tyvärr inte att bjuda på någon buffé i dessa Coronatider, men vill du komma så skicka ändå en anmälan till npf@attention-sollentunavasby.se senast den 26 mars så vi vet.

Välkomna!
Styrelsen Attention Sollentuna/Väsby

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av protokolljusterare och rösträknare
7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
8. Revisors berättelse
9. Fråga om fastställande av balansräkning
10. Styrelsens ansvarsfrihet
11. Behandling av motioner och förslag från styrelsen
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget
13. Val av styrelse
Ordförande för två år Val av övriga styrelseledamöter för två år Val av suppleanter till styrelsen för ett år Eventuella fyllnadsval (se bilaga med förslag)
14. Val av en revisor och en revisorssuppleant 15. Val av minst två ledamöter till valberedning
16. Övriga val
17. Övriga frågor
18. Årsmötets avslutande