Föreläsning om dina rättigheter den 26/11 kl.18 Satelliten

Undrar du vad det finns för rättigheter för ditt barn eller som annan anhörig till person med funktionsvariation! Har du egen diagnos och vill ha koll!? Då är det här en föreläsning för dig!

Helena Bjerkelius socionom med mångårig erfarenhet från psykiatriområdet, bland annat på Socialstyrelsen kommer till Sollentuna för att föreläsa om socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Föreläsningen tar upp följande frågor: Vad skiljer lagarna åt? Hur ansöker man om insatser? Vad gör man om ansökan avslås eller om man inte får de insatser som beviljats? Syftet med föreläsningen är att ge uppdaterad information om gällande regelverk så att du är bättre förberedd inför kontakten med din kommun.

Tid: 26 november kl. 18-20

Plats: Arena Satelliten Allfarvägen 44 Sollentuna

Föreläsningen är gratis och kaffe & kaka finns att köpa till självkostnadspris.

Anmälan mailas till npf@attention-sollentunavasby.se

Varmt välkomna!

Attention Sollentuna/Väsby

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan