Besök på Habiliteringens resurscenter den 3 April

Besök på Habiliteringens resurscenter den 3 April

Onsdagen den 3 april kommer vi att göra ett besök på Habiliteringen resurscenters utställnings- och visningsmiljö samt bibliotek på Sabbatsbergs sjukhus (Olivecronas väg 5, punkt C, våning 1), då de har öppet hus kl. 17-19.

Där kan man prova, titta på och läsa om olika former av kommunikativt och kognitivt stöd.

De visar bl.a. hjälpmedel som gör det lättare att minnas, planera och kommunicera samt program och appar till datorer, smartphones och surfplattor och mycket mer.

Anmäl dig till npf@attention-sollentunavasby.se ,så vi i förväg kan anmäla hur många vi blir och få en guidad visning av de olika hjälpmedlen.

Se mer på länken: http://habilitering.se/habiliteringens-resurscenter/utstallning-och-visningsmiljo

Välkomna! Hälsar Jonna Svensson och Eva Eggeby

Attention Sollentuna/Väsby