Obs! endast för boende i Sollentuna kommun. Sollentuna anhörigstöd startar upp det nya året 2018 med en föreläsning av Paula Tilli ”att leva med Aspergers” den 31/1

Föreläsning med Paula Tilli
Nu kommer en efterlängtad föreläsning!
(värd Sollentuna anhörigstöd)

Paula Tilli kommer och föreläser om ”Att uppleva världen annorlunda”.
Med humor, värme och allvar berättar Paula om hur det är att leva med Aspergers syndrom.

Hon berättar om missförstånd och konflikter med omgivningen, som hon råkat ut för, p.g.a. sitt annorlunda tankesätt.

Hon berättar också om styrkor förknippade med diagnosen.

Dessutom delar hon med sig av tips på saker som kan vara bra att tänka på när man möter personer med Aspergers syndrom.

Begränsat antal platser, anmäl intresse till Ann Eliasson, anhörigkonsulent
Telefon: 08- 579 215 31
E- post. ann.eliasson@sollentuna.se

När: 31 januari kl. 18.00–20.00
Var: Frivilligcentralen, Träffpunkt på Turebergs allé 16