Inbjudan Cafékväll 17 juni och medlemsenkät

inbjudan ..

Medlemsen..

Kvällen kommer att ägnas åt idéutbyte och nätverkande runt vilken grupp- eller cirkelverksamhet som vi skulle kunna starta genom vår förening Attention Sollentuna till hösten. Vi är till för er medlemmar! Kom och tyck till!
Dag: Måndagen den 17/6
Tid: kl. 18.30-20.30
Se bifogad inbjudan och enkät.
Fyll gärna i medlemsenkäten och skicka in den eller ta med till Cafékvällen!

Vänliga hälsningar

Attention Sollentuna